Stöd för att implementera den nationella handlingsplanen

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i samverkan med NSG patientsäkerhet och Socialstyrelsen, tagit fram ett verktyg för att implementera den nationella handlingsplanen. Verktyget riktar sig till kommuner respektive regioner.

Syftet med verktyget är att

  • genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i kommunen eller regionen
  • identifiera utmaningar för en säker vård samt teman där det saknas information om nuläget
  • identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningarna och därmed stärka kommunens eller regionens patientsäkerhetsarbete på lång sikt
  • skapa en samsyn inom kommunen eller regionen kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård och omsorg
  • skapa en grund för att ta fram kommunala eller regionala handlingsplaner.

Analysverktyg patientsäkerhet för kommunerna hos SKR

Analysverktyg patientsäkerhet för regionerna hos SKR

NSG patientsäkerhet stödjer arbetet regionalt

NSG patientsäkerhet stödjer och samordnar det regionala arbetet med att implementera handlingsplanen.

Läs mer om NSG patientsäkerhet på sidan Organisationer

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: