Prioriterade fokusområden för den nationella handlingsplanen

Den nationella handlingsplanen innehåller fem prioriterade fokusområden som kan stärka arbetet för en säkrare vård.

Fokusområdena tar avstamp i utmaningarna inom patientsäkerhetsarbetet och utgör strukturen för handlingsplanens nationella åtgärder. De kan också ligga till grund för prioriteringar på nationell, regional och kommunal nivå.

De fem fokusområdena:

  1. Öka kunskap om inträffade vårdskador
  2. Tillförlitliga och säkra system och processer
  3. Säker vård här och nu
  4. Stärka analys, lärande och utveckling
  5. Öka riskmedvetenhet och beredskap

Illustration av prioriterade fokusområden för den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: