Prioriterade fokusområden för den nationella handlingsplanen

Den nationella handlingsplanen innehåller fem prioriterade fokusområden som kan stärka arbetet för en säkrare vård.

Fokusområdena tar avstamp i utmaningarna inom patientsäkerhetsarbetet och utgör strukturen för handlingsplanens nationella åtgärder. De kan också ligga till grund för prioriteringar på nationell, regional och kommunal nivå.

De fem fokusområdena:

  1. Öka kunskap om inträffade vårdskador
  2. Tillförlitliga och säkra system och processer
  3. Säker vård här och nu
  4. Stärka analys, lärande och utveckling
  5. Öka riskmedvetenhet och beredskap

prioriterade-fokusomraden-for-den-nationella-handlingsplanen.jpg

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: