Vårdskador

Idag har vi en god överblick över de mest vanliga vårdskadorna som drabbar patienter. Du som arbetar i vården kan göra stor skillnad genom att lära dig mer om vårdskador, kopplingen mellan risker och vårdskador och hur vårdskador kan förebyggas.

Vilka typer av vårdskador som kan drabba patienterna vet vi tack vare bland annat

  • avvikelserapportering
  • utredning av händelser
  • resultat från den markörbaserade journalgranskningen, MJG
  • statistik från Löf och IVO
  • patientnämndernas verksamhet
  • verksamhetssimuleringar.

Alla skador går inte att undvika

Alla skador som uppstår i hälso- och sjukvården är inte möjliga att undvika. Men utfallet för patienterna går att påverka. Det kan göras genom ett ökat lärande om risker, en allt mognare säkerhetskultur och säkrare arbetssätt.

Det som vi igår såg som förväntade följder av en patients hälsotillstånd, kan vi i morgon bedöma som en vårdskada. Det betyder att vården hela tiden behöver öka kunskapen om kopplingen mellan risker och vårdskador och om hur vi kan arbeta förebyggande.

Läs om definitionen av vårdskada på sidan Vad är patientsäkerhet?

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: