Roller och ansvar

Flera olika aktörer, organisationer och myndigheter ansvarar för, följer upp och stödjer insatser inom patientsäkerhetsområdet. Alla bidrar på olika sätt till att göra hälso- och sjukvården och tandvården säker.

Många aktörer bidrar till en säkrare vård

Hälso- och sjukvårdssystemet är i sig komplext och svårt att överblicka. Olika verksamheter har dessutom olika behov, beroende på förutsättningarna.

En förutsättning för att nå ett kraftfullt patientsäkerhetsarbete är ett gemensamt agerande utifrån respektive aktörs uppdrag och ansvar.

På dessa sidor kan du läsa om vilket ansvar riksdag och regering, myndigheter, huvudmän, vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal har i patientsäkerhetsarbetet. Läs också om vilka roller patientnämnder, organisationer och professionsföreningar har i arbetet för ökad patientsäkerhet.

Patienten är central i patientsäkerhetsarbetet

Patienten och de närstående är centrala i patientsäkerhetsarbetet.  

Läs mer om patientens och de närståendes roll i patientsäkerhetsarbetet på sidan Patientens delaktighet

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: