Föreskrifter och handböcker

Det finns många föreskrifter som styr hälso- och sjukvården. Här hittar du ett urval, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, av några föreskrifter och handböcker.

Riksdagen fattar beslut om lagar. Regeringen har rätt att besluta om förordningar. Vissa myndigheter kan utfärda föreskrifter och allmänna råd. Sådana föreskrifter är bindande medan allmänna råd är rekommendationer om hur regler bör eller kan tillämpas.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: