Aktuellt inom patientsäkerhet

På dessa sidor hittar du ett urval av aktuella händelser kopplade till patientsäkerhet, händelser som vi vill lyfta lite extra. Det kan vara både internationella och nationella evenemang, kampanjer, utbildningar med mera.

Nationella patientsäkerhetsdagen 2023

Den 12 september arrangerade Socialstyrelsen en nationell patientsäkerhetskonferens på temat patienten som medskapare för en säker vård. Patienten som medskapare är en grundläggande förutsättning i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I år var det dessutom temat för den internationella patientsäkerhetsdagen.

Dagen innehöll bland annat exempel på hur patienter och närstående kan involveras i patientsäkerhetsarbetet, exempel på samverkan mellan kommuner och regioner, seminarier och paneldiskussioner.

Nu kan du ta del av material från konferensen, bland annat en film med röster om patienten som medskapare.

Nationella patientsäkerhetsdagen 2023

Internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september 

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med det i en världsomspännande kampanj. Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Temat för den internationella patientsäkerhetsdagen 2023 uppmärksammar patienternas och närståendes avgörande roll för en säker vård. Socialstyrelsen har tagit fram olika typer av informationsmaterial kopplat till temat, bland annat budskap, film, bildpel och bilder för sociala medier. Genom att använda materialet kan du hjälpa till att uppmärksamma årets viktiga tema.

Läs mer om Internationella patientsäkerhetsdagen

Utbildning om patientsäkerhet

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet, riktar sig till dig som vill veta mer om patientsäkerhet och vad du kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador. Utbildningen bygger på samlad och aktuell kunskap inom patientsäkerhet och är framtagen av Socialstyrelsen i dialog med regionernas kunskapsstyrning, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, med flera. 

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: