Aktuellt inom patientsäkerhet

På dessa sidor hittar du ett urval av aktuella händelser kopplade till patientsäkerhet, händelser som vi vill lyfta lite extra. Det kan vara både internationella och nationella evenemang, kampanjer, utbildningar med mera.

Internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med detta i en världsomspännande kampanj. I år är temat för kampanjen att öka medvetenheten om diagnostisk säkerhet.

Varje år tar Socialstyrelsen fram material kopplat till kampanjen. Hjälp oss gärna med att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet i samband med den internationella patientsäkerhetsdagen genom att använda och sprida materialet. På så sätt bidrar du till att årets tema får genomslag och uppmärksamhet.

Internationella patientsäkerhetsdagen

Utbildning om patientsäkerhet

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet, riktar sig till dig som vill veta mer om patientsäkerhet och vad du kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador. Utbildningen bygger på samlad och aktuell kunskap inom patientsäkerhet och är framtagen av Socialstyrelsen i dialog med regionernas kunskapsstyrning, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, med flera. 

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

Samverkan och dialog för ökad patientsäkerhet

Under 2024 anordnar Socialstyrelsen nationella gemensamma möten för de regionala samverkansgrupperna inom patientsäkerhet, inklusive representanter från kommunerna. Syftet med mötena är att mötas, nätverka och dela erfarenheter och lärdomar i arbetet för en säker vård. Mötena anordnas i samarbete med Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet inom regionernas kunskapsstyrningsorganisation. 

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om de fysiska och digitala möten som kommer att hållas under 2024.

Samverkan och dialog för ökad patientsäkerhet – Socialstyrelsen

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: