Aktuellt inom patientsäkerhet

På dessa sidor hittar du ett urval av aktuella händelser kopplade till patientsäkerhet, händelser som vi vill lyfta lite extra. Det kan vara både internationella och nationella evenemang, kampanjer, utbildningar med mera.

Nationella patientsäkerhetsdagen 2022

Den 15 september arrangerade Socialstyrelsen en nationell patientsäkerhetskonferens i Stockholm på temat Agera för säker vård. Temat utgick från den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Dagen innehöll bland annat goda exempel från hur kommuner och regioner arbetar med handlingsplanen, seminarier, rundabordssamtal och paneldiskussioner. Nu kan du ta del av material från konferensen, bland annat filmer från de programpunkter som genomfördes i plenum.

Läs mer om och ta del av material från den nationella patientsäkerhetskonferensen.

Internationella patientsäkerhetsdagen 17 september 

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med detta i en världsomspännande kampanj. Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

2022 års tema för internationella patientsäkerhetsdagen är "Säker läkemedelshantering". I samband med det har vi tagit fram ett kampanjmaterial. Det består av dels två korta bildspel som kan användas för till exempel inlägg i sociala medier, dels en roll-up.

Läs mer om Internationella patientsäkerhetsdagen, årets tema och ladda ner kampanjmaterial

Utbildning om patientsäkerhet

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet, riktar sig till dig som vill veta mer om patientsäkerhet och vad du kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador. Utbildningen bygger på samlad och aktuell kunskap inom patientsäkerhet och är framtagen av Socialstyrelsen i dialog med regionernas kunskapsstyrning, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, med flera. 

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: