Aktuellt inom patientsäkerhet

På dessa sidor hittar du ett urval av aktuella händelser kopplade till patientsäkerhet, händelser som vi vill lyfta lite extra. Det kan vara både internationella och nationella evenemang, kampanjer, utbildningar med mera.

Internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september 

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med det i en världsomspännande kampanj. Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Temat för den internationella patientsäkerhetsdagen 2023 uppmärksammar patienternas och närståendes avgörande roll för en säker vård. Socialstyrelsen kommer att ta fram olika typer av informationsmaterial kopplat till temat. Redan nu finns en roll-up och ytterligare material kommer att publiceras närmare inpå kampanjen den 17 september.

Läs mer om Internationella patientsäkerhetsdagen

Utbildning om patientsäkerhet

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet, riktar sig till dig som vill veta mer om patientsäkerhet och vad du kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador. Utbildningen bygger på samlad och aktuell kunskap inom patientsäkerhet och är framtagen av Socialstyrelsen i dialog med regionernas kunskapsstyrning, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, med flera. 

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: