Om en patient drabbas

När en händelse inträffar som medför en vårdskada eller hade kunnat göra det, behövs både omedelbar och långsiktig hantering. Här kan du läsa om hur du rapporterar och anmäler en händelse. Läs också om hur du kan stötta personal eller en patient som drabbats.

Hur de inblandade påverkas beror på händelsen i sig och på hur den tas om hand. Därför är det viktigt att lyssna på och bekräfta patienten och de närstående. Även personalen behöver bekräftelse och stöd.

Patienter och personal kan uppleva samma händelse på olika sätt. Men det gemensamma är att alla drabbas.

Ledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det är viktigt att alla inblandade får det stöd och den information de behöver.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: