Om en patient drabbas

Det behövs både omedelbar och långsiktig hantering när en händelse inträffar som medför en vårdskada eller hade kunnat göra det. På de här sidorna kan du läsa om hur du rapporterar och anmäler en händelse och hur du stöttar personal eller en patient som drabbats.

Påverkan på de inblandade beror på händelsen i sig och på hur den tas om hand. Därför är det viktigt att lyssna på och bekräfta patienten och de närstående. Även personalen behöver bekräftelse och stöd.

Patienter och personal kan uppleva samma händelse på olika sätt men det gemensamma är att alla drabbas. Ledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det är viktigt att alla inblandade får det stöd och den information de behöver.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: