Rapportera och anmäla

För att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls i hälso- och sjukvården behöver du som arbetar i vården rapportera händelser som har medfört en vårdskada eller hade kunnat göra det samt risker för vårdskador.

Du som arbetar i vården kan lära av det som hänt och undvika att det händer igen, genom att systematiskt rapportera avvikelser och ta emot och hantera synpunkter och klagomål från patienter och närstående.

Se patienterna och de närstående som en resurs i arbetet med kvalitet och patientsäkerhet. De ska få möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. De ska också få information  om de har drabbats av en vårdskada. Läs mer på sidan Informera och stödja.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: