Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Sverige har en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024. Mottagare för handlingsplanen är huvudmännens beslutsfattare.

Den nationella handlingsplanen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga vårdskador. Den ska också stödja och samordna arbetet med patientsäkerhet i Sverige.

Ladda ner eller beställ den nationella handlingsplanen

Agera för säker vård, Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 – Socialstyrelsen (pdf)

För att beställa tryckt version av den nationella handlingsplanen

Agera för säker vård, Kort om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 – Socialstyrelsen (pdf)

För att beställa tryckt version av Kort om den nationella handlingsplanen

Act for safer healthcare, engelsk version av handlingsplanen (pdf)

Huvudmännen tar fram egna handlingsplaner

Den nationella handlingsplanen är utformad för att kunna användas av kommuner och regioner. Genom att ta fram egna handlingsplaner kan de etablera principer, prioriteringar och mål för sitt patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhetsarbetet ser olika ut i landets kommuner och regioner. Handlingsplanen behöver därför brytas ner och anpassas hos respektive huvudman.

Områden i handlingsplanen

Handlingsplanen innehåller följande områden:

Illustration av områden i den nationella handlingsplanen

Handlingsplanen har tagits fram i bred samverkan

Den nationella handlingsplanen har tagits fram av Socialstyrelsen. Det har gjorts i samverkan med andra myndigheter, nationella organisationer, företrädare för kommuner och regioner, experter, patienter och närstående med flera.

Läs mer om arbetet att ta fram handlingsplanen i rapporten Framtagande av nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, Rapportering av regeringsuppdrag S2018/04111/FS – Socialstyrelsen (pdf)

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: