Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Socialstyrelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur den uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om någon del av webbplatsen inte är tillgänglig för dig kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Formulär på socialstyrelsen.se för att rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Det finns vissa brister vad gäller html-kodning (främst aria-, lang- och role-attribut) som krävs för att sidor ska fungera optimalt med hjälpmedel.

När användare förstorar text eller mellanrum mellan textelement händer det att layouten blir förstörd vilket kan göra sidorna svårlästa.

Det ska vara synligt vilket element som är i fokus för att användare som navigerar med tangentbordet hela tiden ska veta vilken del av sidan de interagerar med. Sökknappen på söksidan är för närvarande inte markerad när den är i fokus.

Länkar och knappar ska ha samma synliga text som maskinläsbar text för att röststyrning ska fungera bra. Detta brister på ett par ställen.

Åtgärder pågår och vår ambition är att åtgärda dessa tillgänglighetsproblem så snart som möjligt, men senast innan den 31 december 2024.

Oskäligt betungande anpassning

Socialstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det finns innehåll på engelska i textavsnitt som i huvudsak är på svenska. Sådant innehåll, med undantag för exempelvis låneord, ska vara uppmärkt med aktuell språkkod för att de ska kunna betonas på rätt sätt av skärmläsare. Vi gör bedömningen att förutsättningar saknas för att säkerställa språkkodning vid varje sådan förekomst eftersom myndigheten totalt sett har mycket omfattande texter publicerade, och det skulle troligen krävas många hundra timmars arbete för att gå igenom och märka upp varje sådan förekomst. Inom inte alltför lång tid bedömer vi dessutom att skärmläsare i många fall kommer att kunna automatiskt detektera språk och anpassa uppläsning med hjälp av modern teknik.

Vissa av våra filmer visas infällda på webbplatsen med en spelare från Vimeo. Denna har inte stöd för språket svenska, så knappar och andra kontroller presenteras på engelska. Dessutom kan det vara svårt att med hjälp av skärmläsare aktivera undertexter för att kunna få dem upplästa. Vi har upphandlat en ny videospelare som vi kommer att anpassa för att uppfylla tillgänglighetskraven. Prognosen är att den nya videospelaren ska vara på plats senast i december 2022. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att lägga resurser på att åtgärda bristerna i befintlig spelare medan vi håller på att byta ut den, om det överhuvudtaget skulle vara möjligt.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det kan förekomma filmmaterial som saknar syntolkning eller undertexter. Vår ambition är att alla filmer ska vara fullt tillgängliga, men vi börjar med att fokusera på lagkraven, det vill säga filmmaterial som offentliggörs från och med 23 september 2020.

I lyssnafunktionen finns en knapp som när den är inaktiv har dålig kontrast mellan text och bakgrund. Eftersom den är inaktiv är den undantagen från kontrastkraven, men om vi får möjlighet ska vi ändå förbättra kontrasten så att alla användare får samma information.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en oberoende granskning av webbplatsen.

Senaste bedömning av följsamhet mot lagkrav gjordes den 19 mars 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 juni 2022.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: