Ledning och styrning

En hög patientsäkerhet förutsätter ett strategiskt och långsiktigt arbete på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Flera olika aktörer, organisationer och myndigheter ansvarar för, följer upp och stödjer insatser. Alla bidrar på olika sätt till att göra hälso- och sjukvården och tandvården säker.
Ingång Ledning och styrning