Risker och vårdskador

Det går inte att helt undvika att skador uppstår i vården. Men genom ett kontinuerligt lärande om risker och vårdskador kan patientsäkerheten stärkas. Vården behöver hela tiden öka kunskapen om kopplingen mellan risker och vårdskador och ha väl fungerande rutiner om en patient drabbas.
Ingång Risker och vårdskador