Centrala lagar

Det finns många lagar som styr hälso- och sjukvården. Här hittar du ett urval, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, av några centrala lagar inom hälso- och sjukvården.

Riksdagen fattar beslut om lagar. Regeringen har rätt att besluta om förordningar. Vissa myndigheter kan utfärda föreskrifter och allmänna råd; sådana föreskrifter är bindande medan allmänna råd är rekommendationer om hur regler bör eller kan tillämpas.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: