Centrala lagar

Det finns många lagar som styr hälso- och sjukvården. Här hittar du ett urval, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, av några centrala lagar inom hälso- och sjukvården.

Riksdagen fattar beslut om lagar. Regeringen har rätt att besluta om förordningar. Vissa myndigheter kan utfärda föreskrifter och allmänna råd. Sådana föreskrifter är bindande medan allmänna råd är rekommendationer om hur regler bör eller kan tillämpas.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: