I blickfånget

Nationell handlingsplan

Läs om handlingsplanen som ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Nationell samordning

Läs om hur handlingsplanen ska få kraft i genomförandet genom att aktörer samarbetar – kommunalt, regionalt och nationellt. 

100 000
patienter varje år drabbas av vårdskador
1 200
dödsfall varje år kan bero på vårdskador
8 miljarder
kronor varje år beräknas vårdskadorna kosta

Du kan göra skillnad

Alla bidrar till en god och säker vård. Hälso- och sjukvården har goda medicinska resultat men fortfarande drabbas patienter av vårdskador. Insatser behöver därför ske på många olika nivåer. Det förebyggande arbetet är centralt för att skapa en säker vård.