Samlat stöd för patientsäkerhet

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Nu kan du ta del av Sveriges första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Den ska stödja regioner och kommuners arbete med patientsäkerhet och bidra till ökad samordning i landet. Här finns mer information och handlingsplanen.

 

Den här webbplatsen beskriver hur du som arbetar i hälso- och sjukvården kan förebygga vårdskador.

Webbplatsen är ett samarbete mellan 12 myndigheter och organisationer