Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet, riktar sig till dig som vill veta mer om patientsäkerhet och vad du kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador.

Utbildningen Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet, bygger på samlad och aktuell kunskap inom patientsäkerhet. Den vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i dialog med regionernas kunskapsstyrning, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, med flera.

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla. Allt du behöver göra är att logga in på Socialstyrelsens utbildningsportal. 

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet på Socialstyrelsens utbildningsportal

Vem ska gå utbildningen?

Kunskap om patientsäkerhet behövs på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Utbildningen riktar sig både till dig som medarbetare och till dig som är chef eller ledare i hälso- och sjukvården, oavsett om du arbetar inom tandvården, den kommunala hälso- och sjukvården, primärvården, den prehospitala vården, på sjukhus eller inom någon annan verksamhet.

Utbildningens innehåll ger bred och relevant kunskap

Utbildningens faktainnehåll bygger på samlad och aktuell kunskap om patientsäkerhet som finns på den här webbplatsen. Den ger en bred förståelse för patientsäkerhetsområdet och vad du själv kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador.

Utbildningen är uppdelad i sju kapitel som bland annat omfattar:

  • Introduktion till patientsäkerhetsområdet och betydelsen av ett proaktivt riskförebyggande förhållningssätt och ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.
  • Faktorer som på övergripande nivå har betydelse för patientsäkerheten, som centrala lagar och föreskrifter, begrepp och definitioner, roller och ansvarsfördelning och den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.
  • Riskområden och vårdskador, till exempel hälso- och sjukvården som ett komplext system och barriärer mot vårdskador, kända riskområden och vanliga vårdskador samt mätning av patientsäkerhet.
  • Ledarskap och säkerhetskultur, till exempel god säkerhetskultur, ledarskapets och teamarbetets betydelse för patientsäkerheten, patienters och närståendes delaktighet.
  • Systematiskt patientsäkerhetsarbete, till exempel vad som ingår i det, kopplingen kvalitet och patientsäkerhet, vad ett ledningssystem är, riskbedömning och riskanalyser, avvikelser och utredning av händelser.
  • Om en patient drabbas, till exempel vårdgivarens respektive personalens ansvar, behov av stöd till patient respektive personal, hantering av klagomål samt rapporteringsskyldigheter.
  • Avslutning och kunskapstest.

Ett flexibelt upplägg som passar alla

I utbildningen varvas faktatexter med korta filmer, utdrag ur poddar, verklighetsnära dramatiserade case och reflektionsövningar. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och möjlighet att skriva ut ett kursbevis. Utbildningen tar cirka 130 minuter att genomföra, men räkna med ytterligare tid för personliga reflektioner och diskussioner med kollegor.

Upplägget är flexibelt. Du kan själv välja om du vill göra hela utbildningen i ett svep, eller ta ett avsnitt i taget. Du kan när du vill pausa och komma tillbaka till samma plats i utbildningen eller repetera och göra om samma avsnitt så många gånger du vill. Du kan genomföra utbildningen helt individuellt eller i grupp, eller kombinera individuella pass med till exempel reflektionsövningar i grupp.

Eftersom utbildningen är webbaserad kan du också göra utbildningen när du vill på dygnet. Du bestämmer själv vad som passar dig bäst.

För dig som ska leda en utbildningsinsats finns en studiehandledning och annat material kopplat till utbildningen som stöd. Du hittar materialet i utbildningen.

Användarna ger utbildningen högt betyg

Här är några röster från personer som har gått utbildningen:

"Utbildningen funkar för alla, både oerfarna och mer erfarna."

”En efterlängtad, bra och heltäckande utbildning om patientsäkerhet.”

”Bra pedagogiskt upplägg, struktur och innehåll.”

Gå utbildningen du också!

Du tar enkelt del av utbildningen genom att skapa ett användarkonto och logga in på Socialstyrelsens utbildningsportal. Det är enkelt och kostnadsfritt att registrera ett användarkonto och du använder sedan samma uppgifter vid varje inloggning. 

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet hos Socialstyrelsen

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: