Stöd för samordnad kommunikation om den nationella handlingsplanen

På de här sidorna hittar du stödmaterial som ska underlätta att kommunicera det arbete som pågår runt om i landet, kopplat till den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Stödet består av bland annat en manual, budskap samt illustrationer och produkter för nedladdning.

Vi är många aktörer som deltar i arbetet med att utveckla patientsäkerheten i linje med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Som hjälp i det arbetet har vi tagit fram ett stöd för samordnad kommunikation. Förutom att stödet ska underlätta för oss alla att kommunicera det egna arbetet utifrån handlingsplanen, är tanken att det också ska synliggöra att lokalt, regionalt och nationellt patientsäkerhetsarbete hänger samman.

När många aktörer använder samma budskap och illustrationer skapar det igenkänning och bidrar till att den stora nationella satsning som handlingsplanen är, blir tydligare. Det visar att vi är många tillsammans som inom ramen för våra respektive uppdrag arbetar mot ett gemensamt mål: ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada.

Så kan stödet användas – manual

På dessa webbsidor kan du läsa kortfattat om hur stödet för samordnad kommunikation kan användas. En mer utförlig beskrivning och en överblick över stödet i sin helhet hittar du i den nedladdningsbara manualen:

Manual Agera för säker vård – stöd för samordnad kommunikation

Stödet består av olika delar

Stödet för samordnad kommunikation består av:

  • Handlingsplanens budskap
  • Handlingsplanens illustrationer
  • Produkter och exempel på användningsområden

Handlingsplanens budskap

Budskapen består av kortare huvudbudskap och en grundtext tillsammans med tips på hur du kan använda dem och hur de hänger ihop. Budskapen kan du till exempel ta hjälp av om du vill ge bakgrundsinformation om handlingsplanen.

Läs mer om budskapen på sidan Handlingsplanens budskap

Handlingsplanens illustrationer

Illustrationerna kan du ladda ner och använda i till exempel den egna handlingsplanen eller i patientsäkerhetsberättelsen. Illustrationerna kan också användas i sociala medier eller på den egna webbplatsen för att berätta om patientsäkerhetsarbetet för olika målgrupper.

Läs mer och ladda ner illustrationerna på sidan Handlingsplanens illustrationer

Produkter och exempel på användningsområden

Dels har vi tagit fram färdiga produkter att ladda ner, till exempel en affisch. Dels finns exempel på användningsområden och produkter som du själv kan ta fram för att ge en bild av hur budskapen och illustrationerna kan användas.

Läs mer och ladda ner produkter och exempel på sidan Produkter och exempel på användningsområden

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: