Handlingsplanens illustrationer

På den här sidan kan du ladda ner illustrationer kopplade till den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Illustrationerna är en del av ett övergripande stöd för samordnad kommunikation, kopplat till utvecklingen av patientsäkerhet utifrån handlingsplanen.

Stödet riktar sig till dig som vill kommunicera det egna arbetet utifrån handlingsplanen.

Förutom illustrationerna består stödet för samordnad kommunikation av en manual, handlingsplanens budskap samt produkter och exempel på användningsområden.

Den nedladdningsbara manualen ger en överblick över stödet i sin helhet. I manualen hittar du också en mer detaljerad beskrivning av illustrationerna samt villkor för användning.

Manual Agera för säker vård – stöd för samordnad kommunikation

Så kan illustrationerna användas

Illustrationer finns för dessa områden i handlingsplanen:

  • Agera för säker vård
  • Handlingsplansmodellen
  • Grundläggande förutsättningar
  • Fokusområden

Illustrationerna finns i dessa format:

  • png – för användning i i worddokument, powerpointpresentationer och i digitala sammanhang
  • ai – för användning i trycksaker (kan öppnas i Illustrator och kan monteras i Indesign)

Illustrationerna kan du ladda ner och använda i till exempel den egna handlingsplanen eller i patientsäkerhetsberättelsen, för att illustrera hur ert arbete kopplar till den nationella handlingsplanens områden. Illustrationerna kan också användas i sociala medier eller på den egna webbplatsen för att berätta om ert arbete för olika målgrupper.

Agera för säker vård

Agera för säker vård-tagen är handlingsplanens uppmaning eller ”call to action”. Den symboliserar det gemensamma arbetet för en säker vård och fungerar som en övergripande huvudsymbol för handlingsplanen.

Illustrationerna kan användas i sammanhang då du vill signalera den egna organisationens bidrag till utvecklingen av en säker vård, till exempel som omslag till en publikation, i en powerpoint-presentation eller i en film.

Det finns även en illustration som du kan ladda ner och använda i din mejlsignatur.

Agera för säker vård – mejlsignatur

stod-for-samordnad-kommunikation-agera-for-saker-vard-bild-mejlsignatur.png

Ladda ner Agera för säker vård – mejlsignatur (png)

Agera för säker vård – mörkblå

agera-for-saker-vard-morkbla-small.jpg

Ladda ner Agera för säker vård mörkblå (png)

Ladda ner Agera för säker vård mörkblå (ai)

Ladda ner Agera för säker vård mörkblå med vit ram (png)

Ladda ner Agera för säker vård mörkblå med vit ram (ai)

Agera för säker vård – ljusblå

agera-for-saker-vard-ljusbla-small.jpg

Ladda ner Agera för säker vård ljusblå (png)

Ladda ner Agera för säker vård ljusblå (ai)

Handlingsplansmodellen

Handlingsplansmodellen illustrerar den nationella handlingsplanens olika områden och hur de hänger samman. Modellen kan också användas för att placera in den egna verksamhetens patientsäkerhetsarbete i handlingsplanens struktur.

Handlingsplansmodellen finns i två versioner, en med ikoner och en med enbart text. Vi rekommenderar att använda versionen med enbart text till mindre format.

Handlingsplansmodellen med text och ikoner

handlingsplansmodellen-text-och-ikoner-small.jpg

Ladda ner Handlingsplansmodellen med text och ikoner (png)

Ladda ner Handlingsplansmodellen med text och ikoner (ai)

Handlingsplansmodellen med enbart text

handlingsplansmodellen-enbart-text-small.jpg

Ladda ner Handlingsplansmodellen med enbart text (png)

Ladda ner Handlingsplansmodellen med enbart text (ai)

Grundläggande förutsättningar

Illustrationerna för grundläggande förutsättningar visar de fyra grundläggande förutsättningar som behöver finnas på plats för en säker vård. De finns i en version där alla grundläggande förutsättningar finns samlade. De finns också i versioner utifrån varje område, som kan användas för att visa vad som görs inom respektive område.

Grundläggande förutsättningar med ikoner

grundlaggande-forutsattningar-alla-ikoner-small.jpg

Ladda ner Grundläggande förutsättningar med ikoner (png)

Ladda ner Grundläggande förutsättningar med ikoner (ai)

Grundläggande förutsättningar med text

grundlaggande-forutsattningar-alla-text-small.jpg

Ladda ner Grundläggande förutsättningar med text (png)

Ladda ner Grundläggande förutsättningar med text (ai)

Adekvat kunskap och kompetens

adekvat-kunskap-och-kompetens-small.jpg

Ladda ner Adekvat kunskap och kompetens (png)

Ladda ner Adekvat kunskap och kompetens (ai)

En god säkerhetskultur

en-god-sakerhetskultur-small.jpg

Ladda ner En god säkerhetskultur (png)

Ladda ner En god säkerhetskultur (ai)

Engagerad ledning och tydlig styrning

engagerad-ledning-och-tydlig-styrning-small.jpg

Ladda ner Engagerad ledning och tydlig styrning (png)

Ladda ner Engagerad ledning och tydlig styrning (ai)

Patienten som medskapare

patienten-som-medskapare-small.jpg

Ladda ner Patienten som medskapare (png)

Ladda ner Patienten som medskapare (ai)

Fokusområden

Illustrationerna för fokusområden visar handlingsplanens fem prioriterade fokusområden för en säkrare vård. De finns i en version som visar alla fokusområden. De finns även i versioner som visar de separata fokusområdena som kan användas om för att visa vad som görs inom respektive fokusområde.

Fokusområden med text och ikoner

fokusomraden-text-och-ikoner-small.jpg

Ladda ner Fokusområden med text och ikoner (png)

Ladda ner Fokusområden med text och ikoner (ai)

Fokusområden med enbart text

fokusomraden-text-small.jpg

Ladda ner Fokusområden med enbart text (png)

Ladda ner Fokusområden med enbart text (ai)

Öka kunskap om inträffade vårdskador

oka-kunskap-om-intraffade-vardskador-small.jpg

Ladda ner Öka kunskap om inträffade vårdskador (png)

Ladda ner Öka kunskap om inträffade vårdskador (ai)

Tillförlitliga och säkra system och processer

tillforlitliga-och-sakra-system-och-processer-small.jpg

Ladda ner Tillförlitliga och säkra system och processer (png)

Ladda ner Tillförlitliga och säkra system och processer (ai)

Säker vård här och nu

saker-vard-har-och-nu-small.jpg

Ladda ner Säker vård här och nu (png)

Ladda ner Säker vård här och nu (ai)

Stärka analys, lärande och utveckling

starka-analys-larande-och-utveckling-small.jpg

Ladda ner Stärka analys, lärande och utveckling (png)

Ladda ner Stärka analys, lärande och utveckling (ai)

Öka riskmedvetenhet och beredskap

oka-riskmedvetenhet-och-beredskap-small.jpg

Ladda ner Öka riskmedvetenhet och beredskap (png)

Ladda ner Öka riskmedvetenhet och beredskap (ai)

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: