Produkter och exempel på användningsområden

På den här sidan kan du ta del av produkter samt exempel på produkter som du kan ta fram själv, kopplade till den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Materialet är en del av ett övergripande stöd för samordnad kommunikation, kopplat till utvecklingen av patientsäkerhet utifrån handlingsplanen.

Stödet riktar sig till dig som vill kommunicera det egna arbetet utifrån handlingsplanen.

Förutom produkter för nedladdning består stödet för samordnad kommunikation av en manual, handlingsplanens budskap och handlingsplanens illustrationer.

Den nedladdningsbara manualen ger en överblick över stödet i sin helhet. I manualen hittar du också en mer detaljerad beskrivning av produkterna på den här sidan.

Manual Agera för säker vård – stöd för samordnad kommunikation

Tryckoriginal

Färdiga produkter för nedladdning finns som tryckoriginal, till exempel affisch och roll-up.

Affisch

Affischen har måtten 50 x 70 cm. Möjligheten finns att lägga till den egna organisations logotyp i toppen på affischen.

affisch-agera-for-saker-vard-small.jpg

Ladda ner tryckoriginal för affisch (pdf)

Roll-up

Roll-upen kan vara användbar vid konferenser eller interna events där du vill lyfta ert patientsäkerhetsarbete. Möjlighet finns att lägga till den egna organisations logotyp.

rollup-agera-for-saker-vard-small.jpg

Ladda ner tryckoriginal för roll-up (pdf)

Nyckelband

Nyckelbandet kan vara användbart vid till exempel konferenser.

nyckelband-agera-for-saker-vard.JPG

Ladda ner tryckoriginal för nyckelband (pdf).

Powerpointpresentationer

Powerpointpresentationerna kan vara användbara i kommunikationen, såväl internt som externt. Det är fritt att använda dem i sin helhet eller att plocka bilder som anpassas eller klipps in i en egen presentation.

Det finns i dagsläget tre presentationer att ladda ner. Presentationerna finns i formaten pptx och pdf.

Om Agera för säker vård – nationell handlingsplan för patientsäkerhet

Om Agera för säker vård – nationell handlingsplan för patientsäkerhet (pptx)

Om Agera för säker vård – nationell handlingsplan för patientsäkerhet (pdf)

Om stöd för samordnad kommunikation

Om stöd för samordnad kommunikation (pptx)

Om stöd för samordnad kommunikation (pdf)

Om säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

Om säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet (pptx)

Om säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet (pdf)

Exempel på användning av produkterna

För att få en bild av hur budskapen och illustrationerna kan användas har vi tagit fram några exempel. Exemplen är tänkta att inspirera i arbetet med att ta fram egna produkter. Exemplen finns i Manual Agera för säker vård – stöd för samordnad kommunikation.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: