Internationella patientsäkerhetsdagen 2021

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med detta i en världsomspännande kampanj. Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Sverige är en aktiv medlem i WHO och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål ”Ingen ska skadas i vården”.

Varje år tar Socialstyrelsen fram informationsmaterial kopplat till årets kampanj. Hjälp oss gärna att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet i samband med den 17 september. Det kan du göra genom att dela film, bildspel och bild som finns på denna webbsida.

Logga WHO Patient Safety Day

Tema 2021: Säker mödra- och förlossningsvård

Varje dag dör fler än 800 kvinnor runt om i världen på grund av undvikbara skador kopplat till graviditet och förlossning. Och varje dag förlorar mer än 6 700 nyfödda barn livet. Mot bakgrund av denna påtagliga risk för skada och förtidig död, där även den pågående globala pandemin ytterligare försvårat förhållandena för gravida och barn, har WHO valt att uppmärksamma vikten av en säker mödra- och förlossningsvård.

Läs mer om årets tema ”Safe maternal and newborn care” hos WHO

Sveriges mödra- och förlossningsvård är bland de säkraste i världen

Sverige är ett av de länder som har lägst mödra- och barnadödlighet i världen. Det finns flera orsaker till det.

 • Den svenska modellen för mödrahälsovård är gratis och når alla kvinnor i reproduktiv ålder i hela landet. Barnmorskan har en central roll och står för kontinuitet under graviditeten. Mödrahälsovården följer ett evidensbaserat medicinskt basprogram. Barnmorskan övervakar att graviditetsutvecklingen är normal och remitterar vid behov till ytterligare medicinsk expertis.
 • Säkra aborter. Förutom att osäkra aborter kan orsaka stora blödningar och infektioner i samband med aborten, kan de även vara en orsak till komplikation under kommande graviditet och förlossning. I länder som saknar eller har en restriktiv abortlagstiftning förekommer osäkra aborter som även påverkar mödramortaliteten.
 • Ökad kunskap och forskning inom förlossnings- och neonatalvård samt inom reproduktiv och perinatal hälsa bidrar till en säker vård byggd på evidens och beprövad erfarenhet. Förutom att grundutbildning och specialistutbildning har förlängts och kvalitetssäkras har större fokus lagts på interna utbildningar i klinisk verksamhet. Exempel på det är teamträning, webbutbildningar och högskolekurser inom specifika områden.
 • Teknisk utveckling har bidragit till mer utvecklade metoder för att diagnostisera och behandla risker och komplikationer. Det gäller såväl tidigt under graviditet som under och efter förlossning. Till exempel utförs ultraljudsundersökningar under graviditeten för att kontrollera moderkakans läge, fostrets utveckling och tillväxt. Under förlossningen görs fosterövervakning för att minska risken för syrebrist hos barnet.

Trots goda resultat kan vi alltid bli bättre

Förbättringsområden som kvinnor själva lyfter är till exempel

 • stöd och vägledning vid amning
 • kontinuitet, det vill säga sammanhållen vård och stöd både före och efter förlossningen
 • ännu större delaktighet under hela graviditeten
 • ett förbättrat psykosocialt stöd.

Många arbeten pågår redan idag för att förbättra just dessa områden.

Läs mer om några av Socialstyrelsens, och andra aktörers, arbeten och uppdrag inom mödra- och förlossningsvård kopplat till patientsäkerhet.

Hjälp till att uppmärksamma årets viktiga tema

För att få större genomslag och uppmärksamhet för årets viktiga tema ”Säker mödra- och förlossningsvård”, och för patientsäkerheten i stort, har vi tagit fram ett kampanjmaterial. Det är avsett för webb och sociala medier.

Kampanjmaterialet består av en film, bildspel och bild för nedladdning. Hjälp gärna till att sprida dem. Det går förstås också bra att länka till den här webbsidan och att dela de inlägg vi gör i våra kanaler på LinkedIn, Facebook och Instagram. Följer du oss där är det lätt att dela inläggen.

Vi har också tagit fram en grundtext som du kan använda i din kommunikation om den internationella patientsäkerhetsdagen. Grundtexten och en beskrivning av kampanjmaterialet hittar du i den nedladdningsbara manualen.

Manual – Kampanjmaterial för Internationella patientsäkerhetsdagen 2021 (pdf)

Film – Samtal om säker mödravård och förlossningsvård

Vi har tagit fram ett filmat samtal på årets tema ”Säker mödra- och förlossningsvård”. Samtalet handlar om hur den svenska mödra- och förlossningsvården upplevs och vilka utmaningar och möjligheter som finns. Samtalet berör också på vilket sätt Sverige kan bidra till en säker förlossningsvård utanför landets gränser och vad vi kan lära av andra.

Samtalet leds av Inga-Maj Andersson, barnmorska och utredare på Socialstyrelsen, tillsammans med:

 • Mikael Norman, barnläkare och professor Karolinska Institutet, registerhållare Neonatalregistret SNQ
 • Mia Ahlberg, barnmorska, medicine doktor och omvårdnadsansvarig Karolinska universitetssjukhuset
 • Charlotta Grünewald, senior förlossningsläkare och docent Karolinska Institutet

Speltid: cirka 20 minuter

För att ladda ner filmen till din dator, klicka på dela-knappen överst i högra hörnet på bilden. Klicka på länken där så kommer du till Vimeo, där du kan välja att ladda ner filmen.

Bildspel för användning i sociala medier

Vi har tagit fram tre korta bildspel på årets tema ”Säker mödra- och förlossningsvård”, som du kan använda för till exempel inlägg i sociala medier.

För att ladda ner bildspelet till din dator, klicka på dela-knappen överst i högra hörnet på bilden. Klicka på länken där så kommer du till Vimeo, där du kan välja att ladda ner bildspelet.

Bildspel 1: Vi har hög säkerhet i svensk mödravård

Innehållet i bildspelet:

Vi har hög säkerhet i svensk mödravård och förlossningsvård. Här är orsakerna:

 1. En utbyggd mödravård som är kostnadsfri, når alla gravida kvinnor i hela landet, bygger på bästa tillgängliga kunskap, använder nya och effektiva medicintekniska lösningar.
 2. Säkra aborter som förebygger skador vid senare graviditeter och förlossningar.
 3. Vårdteamet som omger den gravida kvinnan med både bred kunskap och expertis: barnmorska, förlossningsläkare, barnläkare m.fl.

Bildspel 2: Svensk mödravård och förlossningsvård håller hög kvalitet

Innehållet i bildspelet:

Svensk mödravård och förlossningsvård håller hög kvalitet. Det vittnar kvinnor själva om. Nio av tio är nöjda.

Bildspel 3: Sveriges mödravård och förlossningsvård hör till de säkraste i världen 

Innehållet i bildspelet:

Sveriges mödravård och förlossningsvård tillhör de säkraste i världen. Men vi kan också bli bättre. Här är områden som kvinnor själva lyfter:

 1. Bättre råd, stöd och hjälp vid amning
 2. Sammanhållen vård och stöd hela vägen, före under och efter förlossningen
 3. Större känsla av trygghet. Att som blivande förälder få vara delaktig hela vägen.

Bild för nedladdning

Här kan du ladda ner en bild som du kan använda i din kommunikation om den internationella patientsäkerhetsdagen.

Tillsammans agerar vi för en säker vård. Internationella patientsäkerhetsdagen 2021

Ladda ner bilden Tillsammans agerar vi för en säker vård. Internationella patientsäkerhetsdagen 2021 (jpg)

Tidigare års kampanjer

År 2019 lanserades WHO:s kampanj ”Ingen ska skadas i vården” för första gången. Då var temat ”Patient Safety: a global health priority”. Mottot var ”Speak up for Patient Safety” – ”Uppmärksamma patientsäkerhet”.

År 2020 lanserades kampanjen för andra gången. Då var temat ” Health Worker Safety, A Priority for Patient Safety” – ”Hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten”. WHO valde temat för att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som covid-19 inneburit för hälso- och sjukvårdspersonalen runt om i världen.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: