Internationella patientsäkerhetsdagen

Nu uppmärksammas patientsäkerhetsfrågorna runt om i världen. Världshälsoorganisation WHO, där Sverige är en aktiv medlem, har initierat den 17 september som en internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar på olika sätt i en världsomspännande kampanj med uppmaningen ”Speak up for Patient Safety" – "Uppmärksamma patientsäkerhet".

Årets tema är "Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety" – ”Hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten.” WHO har valt detta tema för att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som covid-19 inneburit för hälso- och sjukvårdspersonal runt om i världen.

Logga World Patient Safety Day 2020

Hjälp oss att uppmärksamma och dela kunskap

Sverige stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål ”Ingen ska skadas i vården”. Vi är många som berörs och kan bidra till att stärka patientsäkerheten, både i det enskilda mötet och nationellt.

Ett sätt att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet är att dela information. Vi har därför samlat underlag som du kan ta del av och som vi hoppas du också vill dela med andra. På den här sidan hittar du filmer, länkar till webbsidor om patientsäkerhet, bilder för nedladdning, poddar och andra underlag. 

Så här arbetar Socialstyrelsen för ökad patientsäkerhet

Socialstyrelsen har tillsammans med flera andra aktörer tagit fram en nationell handlingsplan för patientsäkerhet. I den lyfts ett antal förutsättningar som bidrar till säker vård, bland annat personalens arbetsmiljö och sådant som påverkar den. Dessa förutsättningar är

  • en engagerad ledning och tydlig styrning 
  • en säkerhetskultur där riskmedvetenhet och lärande genomsyrar verksamheten
  • ett arbetsklimat som är öppet och som gör att personalen känner sig trygg att rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet 
  • vårdpersonal med adekvat kompetens och goda förutsättningar att utföra sitt arbete.

Filmer om arbetsmiljö och patientsäkerhet  

Vi har tagit fram tre filmer på temat arbetsmiljö och patientsäkerhet. I filmerna delar forskare och hälso- och sjukvårdspersonal med sig av erfarenheter utifrån psykosocial arbetsmiljö och chefs- och medarbetarperspektiv. I en av filmerna medverkar Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och där får vi veta mer om det nationella perspektivet och vad Socialstyrelsen gör för ökad patientsäkerhet.

Speltid för filmen Röster om psykosocial arbetsmiljö: cirka 3 minuter

Speltid för filmen Röster från medarbetare och chefer: cirka 3 minuter

Speltid för filmen Röster från Socialstyrelsen: cirka 2,5 minuter

Lyssna, läs och dela gärna

Välkommen att använda våra bilder i din kommunikation om patientsäkerhetsdagen. I bilderna finns utrymme att infoga egen logotyp. Bilderna finns i två olika filformat: pdf och png. I pdf-filen finns en ruta där du infogar egen logotyp och sedan sparar om i rätt format för den kanal du vill använda. Png-filen behöver öppnas i Photoshop för att lägga till logotyp. Logotypen ska ligga i den vita foten. Välj det filformat som passar bäst för dig.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: