Internationella patientsäkerhetsdagen

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med detta i en världsomspännande kampanj. Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Sverige är en aktiv medlem i WHO och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål ”Ingen ska skadas i vården”. Varje år tar Socialstyrelsen fram material kopplat till årets kampanj, som du kan ta del av och dela med andra.

Logga WHO Patient Safety Day

Hjälp oss att uppmärksamma och dela kunskap

Vi är många som berörs och kan bidra till att stärka patientsäkerheten, både i det enskilda mötet och nationellt. Ett sätt att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet är att dela information.

Tidigare kampanjer

Varje år väljer WHO ett tema för dagen.

År 2019 lanserades kampanjen för första gången. Då var temat ”Patient Safety: a global health priority”. Mottot var ”Speak up for Patient Safety” – ”Uppmärksamma patientsäkerhet”.

År 2020 uppmärksammades hälso- och sjukvårdspersonalen genom temat ”Health Worker Safety, A Priority for Patient Safety” – ”Hälso- och sjukvårdspersonalen säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten”. WHO valde temat för att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som covid-19 inneburit för hälso- och sjukvårdspersonalen runt om i världen.

Filmer om arbetsmiljö och patientsäkerhet

Här kan du ta del av de filmer som Socialstyrelsen tog fram till kampanjen år 2020. På temat arbetsmiljö och patientsäkerhet pratade vi med olika professioner inom den svenska hälso- och sjukvården.

Film: Röster om psykosocial arbetsmiljö

I den här filmen delar Anna Dahlgren, forskare inom patientsäkerhet, och Ulla-Karin Nyberg, överläkare i psykiatri, med sig av insikter om hur psykosocial arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop samt hur den påverkats av den pågående pandemin.

Speltid för filmen Röster om psykosocial arbetsmiljö: cirka 3 minuter

Film: Röster från medarbetare och chefer

I den här filmen hör vi Magnus Hagiwara, biträdande professor inom prehospital vård, Marita Danielsson, specialistsjuksköterska inom intensivvården och Annelie Forsgren, teamchef kommunal utveckling Jönköpings län, berätta om hur vårdpersonalens arbetsmiljö och patientsäkerhet går hand i hand samt hur arbetsmiljön påverkats av covid-19.

Speltid för filmen Röster från medarbetare och chefer: cirka 3 minuter

Film: Röster från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tillsammans med många andra aktörer tagit fram en nationell handlingsplan som ska stödja, utveckla och samordna arbetet med patientsäkerhet i landet. Hör Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, och Charlotta George, sakkunnig inom patientsäkerhet, berätta om Socialstyrelsens roll och arbete framåt med att stärka och utveckla patientsäkerheten.

Speltid för filmen Röster från Socialstyrelsen: cirka 2,5 minuter

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: