Internationella patientsäkerhetsdagen

Den 17 september är en återkommande internationell patientsäkerhetsdag som har initierats av Världshälsoorganisationen, WHO. I samband med dagen deltar medlemsländerna i en världsomspännande kampanj. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Logga WHO Patient Safety Day

Sverige är en aktiv medlem i WHO och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål ”Ingen ska skadas i vården”. Varje år tar Socialstyrelsen fram material kopplat till årets kampanj. Hjälp oss gärna att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet i samband med den 17 september. 

Tema 2023: Patienten som medskapare för en säker vård

Temat för den internationella patientsäkerhetsdagen 2023 uppmärksammar patienternas och närståendes avgörande roll för en säker vård. Patienten som medskapare är en grundläggande förutsättning för en säker vård, både i Sveriges nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet och i WHO:s globala handlingsplan.

Socialstyrelsen kommer att ta fram olika typer av informationsmaterial kopplat till årets tema Patienten som medskapare för en säker vård. Redan nu finns en roll-up och ytterligare material kommer att publiceras på den här webbsidan närmare inpå kampanjen den 17 september. 

Roll-up 

Vi har tagit fram en roll-up som kan användas i olika sammanhang kopplat till internationella patientsäkerhetsdagen. Möjlighet finns att lägga till din egen organisations logotyp.

rollup-internationella-patientsakerhetsdagen-small.png

Ladda ner tryckoriginal för roll-up (pdf)

Tidigare års kampanjer

  • År 2019 lanserades WHO:s kampanj ”Ingen ska skadas i vården” för första gången. Då var temat ”Patient Safety: a global health priority”. Mottot var ”Speak up for Patient Safety” – ”Uppmärksamma patientsäkerhet”.
  • År 2020 var temat för kampanjen” Health Worker Safety, A Priority for Patient Safety” – ”Hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten”. WHO valde temat för att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som covid-19 inneburit för hälso- och sjukvårdspersonalen runt om i världen.
  • År 2021 uppmärksammades mödra- och förlossningsvården genom temat ”Safe maternal and newborn care”.
  • År 2022 var temat ”Medication safety” – ”Säker läkemedelshanering”, som kopplar till WHO:s tredje globala patientsäkerhetsmål, Medication without harm.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: