Internationella patientsäkerhetsdagen

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med detta i en världsomspännande kampanj. I år är temat för kampanjen att öka medvetenheten om diagnostisk säkerhet.

Sverige är en aktiv medlem i WHO och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål ”Ingen ska skadas i vården”. Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Varje år tar Socialstyrelsen fram material kopplat till kampanjen. Hjälp oss gärna med att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet i samband med den internationella patientsäkerhetsdagen genom att använda och sprida materialet. På så sätt bidrar du till att årets tema får genomslag och uppmärksamhet.

Logga WHO Patient Safety Day

Tema 2024: Öka medvetenheten om diagnostisk säkerhet

Varje år drabbas över 80 000 patienter av skador i vården, skador som orsakar lidande och stora kostnader. En del av vårdskadorna beror på diagnostiska fel. Temat för den internationella patientsäkerhetsdagen 2024 uppmärksammar just diagnostisk säkerhet.

Årets tema ”Improving diagnosis for Patient Safety” med mottot ”Get it right, make it safe!” – WHO

Kampanjmaterial för att uppmärksamma årets viktiga tema

Socialstyrelsen har tagit fram olika material kopplat till den internationella patientsäkerhetsdagens tema om att öka medvetenheten om diagnostisk säkerhet.

Materialet består av

 • budskap
 • bildspel
 • bilder
 • roll-up.

Budskap

Vi har tagit fram grundbudskap som du kan använda när du på olika sätt vill kommunicera årets tema för den internationella patientsäkerhetsdagen. Komplettera gärna budskapen med vad som görs för att öka den diagnostiska säkerheten i din verksamhet. Kombinera också gärna budskapen med bildspelen och bilderna som ingår i kampanjmaterialet.

Budskap om att öka medvetenheten om diagnostisk säkerhet

Varje år drabbas över 80 000 patienter av skador i vården, skador som orsakar lidande och stora kostnader. En del av vårdskadorna beror på diagnostiska fel, det vill säga att diagnosen är försenad, felaktig eller utebliven.

Det finns flera orsaker till att diagnostiska fel uppstår. De diagnostiska felen kan till exempel vara kopplade till vårdens organisation och arbetssätt, kunskapsbrist och hur vi människor fungerar och agerar.

I dag finns kunskap om hur diagnostiska fel kan undvikas. Det kan till exempel handla om

 • utbildning, fortbildning och träning i den diagnostiska processen
 • arbetssätt som stödjer den diagnostiska processen
 • utvecklade teamarbeten
 • att involvera patienten och närstående för en säker vård.

Bildspel – Höj medvetenheten om diagnostisk säkerhet

Det här bildspelet i pdf-format kan användas för inlägg på Linkedin. Välj funktionen ”lägg till dokument” när du gör inlägget. Kombinera gärna bildspelet med budskapen som också ingår i kampanjmaterialet.

Ladda ner bildspelet Höj medvetenheten om diagnostisk säkerhet (pdf)

Bild – Att få rätt diagnos är en viktig del i en säker vård

Den här bilden kan laddas ner och användas för webb och inlägg i sociala medier.

internationella-psdagen-2024-bild-att-fa-ratt-diagnos-small.jpg

Ladda ner bilden Att få rätt diagnos är en viktig del i en säker vård (jpg)

Bild – World Patient Safety Day

Den här bilden är kan laddas ner och användas för webb och inlägg i sociala medier.

internationella-psdagen-2024-bild-world-patient-safety-day-small.png

Ladda ner bilden World Patient Safety Day (png)

Roll-up

Denna roll-up kan användas i olika sammanhang kopplat till internationella patientsäkerhetsdagen. Möjlighet finns att lägga till din egen organisations logotyp.

rollup-internationella-patientsakerhetsdagen-small.png

Ladda ner tryckoriginal för roll-up (pdf)

 

Tidigare års kampanjer

 • År 2023 uppmärksammades patienters och närståendes roll för en säker vård genom temat ”Patienten som medskapare för en säker vård”.
 • År 2022 var temat ”Medication safety” – ”Säker läkemedelshanering”, som kopplar till WHO:s tredje globala patientsäkerhetsmål, Medication without harm.
 • År 2021 uppmärksammades mödra- och förlossningsvården genom temat ”Safe maternal and newborn care”.
 • År 2020 var temat för kampanjen” Health Worker Safety, A Priority for Patient Safety” – ”Hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten”. WHO valde temat för att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som covid-19 inneburit för hälso- och sjukvårdspersonalen runt om i världen.
 • År 2019 lanserades WHO:s kampanj ”Ingen ska skadas i vården” för första gången. Då var temat ”Patient Safety: a global health priority”. Mottot var ”Speak up for Patient Safety” – ”Uppmärksamma patientsäkerhet”.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: