Internationella patientsäkerhetsdagen

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med detta i en världsomspännande kampanj. Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Sverige är en aktiv medlem i WHO och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål ”Ingen ska skadas i vården”.

Varje år tar Socialstyrelsen fram informationsmaterial kopplat till årets kampanj. Hjälp oss gärna att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet i samband med den 17 september genom att dela och använda material som publiceras på denna webbsida.

Logga WHO Patient Safety Day

Roll-up

Denna roll-up kan användas i olika sammanhang kopplat till internationella patientsäkerhetsdagen. Möjlighet finns att lägga till din egen organisations logotyp.

Fler material kommer att publiceras på denna webbsida närmare inpå den 17 september.

rollup-internationella-patientsakerhetsdagen-small.png

Ladda ner tryckoriginal för roll-up (pdf)

Tidigare års kampanjer

  • År 2023 uppmärksammades patienters och närståendes roll för en säker vård genom temat ”Patienten som medskapare för en säker vård”.
  • År 2022 var temat ”Medication safety” – ”Säker läkemedelshanering”, som kopplar till WHO:s tredje globala patientsäkerhetsmål, Medication without harm.
  • År 2021 uppmärksammades mödra- och förlossningsvården genom temat ”Safe maternal and newborn care”.
  • År 2020 var temat för kampanjen” Health Worker Safety, A Priority for Patient Safety” – ”Hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten”. WHO valde temat för att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som covid-19 inneburit för hälso- och sjukvårdspersonalen runt om i världen.
  • År 2019 lanserades WHO:s kampanj ”Ingen ska skadas i vården” för första gången. Då var temat ”Patient Safety: a global health priority”. Mottot var ”Speak up for Patient Safety” – ”Uppmärksamma patientsäkerhet”.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: