Internationella sjuksköterskedagen

Internationella sjuksköterskedagen firas den 12 maj varje år.

Den 12 maj 1820 föddes Florence Nightingale, den första moderna sjuksköterskan. Till minne av det firas den internationella sjuksköterskedagen runt om i världen.

Sjuksköterskor är den enskilt största yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården globalt. De har en nyckelroll och deras kunskaper och insatser är viktiga för att nå en god och säker vård.

Ta del av filmat samtal om omvårdnadens betydelse för patientsäkerheten

I ett filmat samtal från år 2021 delar tre regionala sjuksköterskor med sig av sina erfarenheter och insikter om omvårdnadens betydelse för patientsäkerheten. Deltar i samtalet gör

  • Marita Danielsson, vid inspelningstillfället leg. sjuksköterska, medicine doktor och chefsjuksköterska region Östergötland (i dag chefsjuksköterska på regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf)
  • Emelie Condén Mellgren, vid inspelningstillfället leg. sjuksköterska, medicine doktor och chefsjuksköterska region Västmanland (i dag sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor på Svensk sjuksköterskeförening) 
  • Eva Sving, leg. sjuksköterska, medicine doktor och chefsjuksköterska region Gävleborg

Samtalet modereras av Charlotta George, Chief Nurse Officer för Sverige och sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen.

Det filmade samtalet finns i två versioner

Samtalet finns i två versioner, en som är 20 minuter lång och en som är drygt 30 minuter.

I båda filmerna rör samtalet hur omvårdnadskompetensen hänger samman med utvecklingen av en god och säker vård. I den längre versionen berörs även erfarenheter från covid-19-pandemin och hur den har satt ljuset på hur viktig sjuksköterskornas kompetens är för patientsäkerheten.

Speltid: 20 minuter

Speltid: 35 minuter

Nationellt och internationellt arbete som stärker omvårdnadens betydelse

Chief Nurse Officer, CNO, är Sveriges kontaktperson i WHO för frågor om omvårdnad, nyföddhetsvård och reproduktiv hälsa. Rollen är placerad på Socialstyrelsen.

I Sverige träffar CNO regelbundet berörda professionsföreningar och fackliga företrädare för att diskutera hur sjuksköterskans och barnmorskans roller kan stärkas och utvecklas. Man diskuterar också aktiviteter som pågår på internationell nivå och som berör det svenska arbetet.

Ländernas CNO träffas två gånger om året i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland. Vid dessa möten diskuteras prioriterade frågor som rör sjuksköterskans och barnmorskans yrkesutövning.

Sedan 2017 finns en Chief Nurse Officer utsedd på WHO. Även WHO bjuder in till internationella möten.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: