Professionsföreningar

Professionsföreningarna inom hälso- och sjukvården arbetar aktivt med kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och tar fram metoder och verktyg till stöd för hälso- och sjukvården.

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas Riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund har tillsammans tagit fram skriften Säker vård – en kärnkompetens för säker vård.

Skriften beskriver vilka kunskaper som behövs och förväntas av medarbetarna för att de ska kunna ge en säker vård. Den beskriver också vad som karaktäriserar en organisation där patientsäkerheten sätter prägel på hela verksamheten.

Skriften Säker vård – en kärnkompetens för säker vård – Svensk sjuksköterskeförening

Nätverket Samverkan för säker vård

Samverkan för säker vård är ett informellt nätverk som träffas regelbundet. Syftet är att dela relevant information med bäring på patientsäkerhet och lyfta fram initiativ som kan bidra till en säkrare vård. Sammankallande är chefläkaren på Löf.

I nätverket ingår:

 • Barnmorskeförbundet
 • Dietisternas Riksförbund
 • FAMNA
 • Fysioterapeuterna
 • Kommunal
 • Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
 • NSG Patientsäkerhet
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Sveriges Läkarförbund
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Svensk Sjuksköterskeförening
 • Vårdförbundet
 • Vårdföretagarna

Socialstyrelsen adjungeras vid behov.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: