Riksdag och regering

Riksdag och regering lägger grunden, pekar ut riktningen och skapar förutsättningar för patientsäkerheten i hälso- och sjukvården.

Riksdagen ger ramarna för hälso- och sjukvården i form av lagstiftningen på hälso- och sjukvårdsområdet. Riksdagen beslutar också om budget.

Regeringen har det övergripande ansvaret för den politiska färdriktningen, beslut om åtaganden, strategier för särskilda insatser och satsningar och beslut om hur offentliga statliga medel ska användas.

Socialdepartementet har det övergripande ansvaret

Inom regeringskansliet har Socialdepartementet det övergripande ansvaret för frågorna som rör patientsäkerhet och hälso- och sjukvård. Regeringen kan tydliggöra förväntningar och krav inom patientsäkerhet. Regeringen kan också ge förutsättningar för till exempel långsiktighet i instruktioner, regleringsbrev samt regeringsuppdrag till myndigheter och i överenskommelser med organisationer.

Läs mer om lagstiftningen på sidan Lagar och föreskrifter.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: