Förebygga trycksår

Här hittar du verktyg, metoder och stödmaterial som hjälper dig i arbetet med att förebygga trycksår.

Förebyggande åtgärder

För att minska risken för trycksår behövs systematiskt arbete med förebyggande åtgärder.

 • Gör en riskbedömning när en patient kommer till sjukhus eller blir inskriven i hemsjukvård och därefter upprepade gånger under vårdtiden.
 • Använd riskbedömningsinstrument och dokumentera resultatet.
 • Bedöm patientens hud.
 • Planera, genomför och följ upp åtgärder.
 • Informera patienten och närstående samt hälso- och sjukvårdspersonal vid andra vårdenheter. Det kan till exempel vara i samband med behandlingsåtgärder eller byte av vårdenhet.

Viktiga åtgärder för att undvika att trycksår uppkommer är att

 • avlasta och fördela trycket
 • inspektera och sköta om patientens hud
 • uppmuntra och stödja aktivitet
 • se till att patienten ändrar läge regelbundet
 • bidra till en god nutrition
 • göra genomtänkta val av kroppsställningar och underlag.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: