Förebygga fallskador

Här hittar du verktyg, metoder och stödmaterial som hjälper dig i arbetet med att förebygga fallskador.

För att minska risken för fallskador behöver hälso- och sjukvården arbeta systematiskt med fallpreventiva åtgärder.

Fallpreventiva åtgärder

  • Gör en fallriskvärdering på alla som är över 65 år och på vuxna som har neurologiska eller kognitiva sjukdomstillstånd. Använd riskbedömningsinstrument och dokumentera resultatet.
  • Fråga patienten om hen har fallit under det senaste året.
  • Fråga dig själv om du tror att patienten kommer att falla under vårdtiden om ingen förebyggande åtgärd sätts in.
  • Om risken för fall är förhöjd, gör en strukturerad fallriskutredning.
  • Informera patienten och de närstående om riskbedömningen och förebyggande åtgärder. Fråga efter patientens egna förslag, synpunkter och erfarenheter.
  • Besluta om lämpliga åtgärder och vidta dem.
  • Följ upp och utvärdera insatserna.
  • Om en patient har fallit, utred händelsen. Det för att kunna lära av det inträffade och förhindra ytterligare fall.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: