Sökresultat "patientlagen"

Filtrera på
Filtrera på innehåll
Visar 3 av 3 resultat
  • Patientlagen

    Syftet med patientlagen (2014:821) är bland annat att stärka och tydliggöra patientens ställning.
  • Samverkan och kontinuitet

    Samverkan mellan olika aktörer, verksamheter och nivåer löper som en röd tråd genom hela hälso- och sjukvården. Brister i samverkan kan innebära en stor risk
  • Patientens delaktighet

    Patienter och närstående har sina perspektiv på vården. De ser saker som du som arbetar i vården kanske inte ser. Det är därför viktigt att göra både