Om patientsäkerhet

En säker vård där förekomsten av vårdskador är låg, handlar ytterst om att skapa en god vård.
om patientsäkerhet


En god vård kännetecknas av att den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Det är det samlade arbetet som leder till en vård av god kvalitet.

En hög patientsäkerhet kännetecknas av att patienten och personalen är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att det finns en god patientsäkerhetskultur och att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt.

Ett gemensamt ansvar i vården

För att nå detta måste alla i vården arbeta med förbättringar och lära av tidigare erfarenheter och utveckla arbetssätt och system som stödjer en säker vård.

Det är alltså det gemensamma arbetet som ger en hög patientsäkerhet. Vården skapar säkerheten i varje möte och i varje arbetsmoment, alla tillsammans. Hälso- och sjukvården är komplex – både människa, teknik och organisation påverkar det dagliga arbetet. Risker uppstår och förändras ständigt, och de måste hanteras. Patientsäkerhet är därmed inte ett statiskt tillstånd.

I patientsäkerhetslagen definieras patientsäkerhet som "skydd mot vårdskada". Målet är att ingen patient ska drabbas av en vårdskada.

Lyssna på Socialstyrelsens podd om vårdskador

I Socialstyrelsens podcast Om vårdskador och patientsäkerhet kan du lyssna på Mirjam Ekstedt, forskare i patientsäkerhet, Pelle Gustafson, chefläkare på Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, och Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen i ett samtal om hur säker vården är och hur vi kan minska vårdskadorna.