Historik – begreppet säkerhetskultur

Begreppet säkerhetskultur etablerades i samband med reaktorkatastrofen i Tjernobyl 1986. Teknik och beteende räckte inte som orsaksförklaringar till olyckan, utan säkerhetskulturen blev en kompletterande förklaringsfaktor som tidigare inte hade använts i olycksutredningar.

Säkerhetsklimatskalor kan mäta säkerhetskulturen

Redan före olyckan hade forskare dock utvecklat säkerhetsklimatskalor. I skalorna fanns frågor om till exempel

  • utbildningskvalitet
  • ledningens attityder
  • uppmärksamhet kring säkerhetsfrågor
  • premiering av säkert beteende
  • medarbetares arbetstakt.

Senare tillkom skalor för medarbetarnas syn på ledningens engagemang för att arbeta med säkerhetsfrågor och bidra till medarbetarnas välbefinnande och delaktighet i säkerhetsarbetet.

Intresset för säkerhetskultur ökade på 2000-talet

Hälso- och sjukvården började intressera sig för patientsäkerhetsklimat och patientsäkerhetskultur på 2000-talet. Mätningar av patientsäkerhetsklimatet började 2008 och har fått en bredare spridning sedan 2011. Åren 2011–2014 mätte landstingen patientsäkerhetskulturen vid två tillfällen. Rapporterna finns på Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, webbplats, tillsammans med handboken för att mäta patientsäkerhetskulturen och en tipsguide.

Om patientsäkerhetskultur hos SKL