Vårdskadeområden

I dag vet vi vilka typer av vårdskador som kan drabba patienterna. Du som arbetar i vården kan göra skillnad genom att lära dig mer om risker, säkerhetskultur och arbetssätt.
vårdskador

I dag vet vi vilka typer av vårdskador som kan drabba patienterna, tack vare bland annat 

  • avvikelserapportering
  • utredning av händelser 
  • resultat från den markörbaserade journalgranskningen 
  • statistik från Löf och IVO 
  • patientnämndernas verksamhet 
  • verksamhetssimuleringar. 

Alla skador går inte att undvika

Alla skador som uppstår i hälso- och sjukvården är inte möjliga att undvika, men utfallet för patienterna går att påverka med ett ökat lärande om risker, en allt mognare säkerhetskultur och säkrare arbetssätt.

Det som i går sågs som förväntade följder av en patients hälsotillstånd, kan i morgon bedömas som en vårdskada. Det betyder att vården hela tiden behöver öka kunskapen om kopplingen mellan risker och vårdskador och om hur vi kan arbeta förebyggande.

Läs om olika vårdskadetyper  

Här finns fördjupande information om följande vårdskadetyper: