Bemötande

Brister i bemötandet mellan patient och personal kan leda till brister i kommunikationen och informationen. Det kan i sin tur leda till patientsäkerhetsrisker.
Bemötande

Det kan hända till exempel om hälso- och sjukvårdspersonalen inte uppfattar patientens eller närståendes oro och missar en annalkande risksituation, eller inte får en klar bild av symtom och sjukdom och därmed vidtar åtgärder som inte är adekvata.
 

Brister i bemötandet kan även leda till att 

  • patienten inte följer ordinationer och behandlingsrekommendationer
  • patienten inte återkommer trots att hens tillstånd kräver det
  • patienten eller personalen inte uppfattar väsentlig information. 

Socialstyrelsen har tagit fram sex filmer med tillhörande diskussions- och reflektionsmaterial om bemötande. Materialet är tänkt att användas på arbetsplatser för att stödja hälso- och sjukvården att arbeta systematiskt med bemötande för att bland annat undvika patientsäkerhetsrisker.

Filmer och utbildningsmaterial hos Kunskapsguiden

Bemötande mellan hälso- och sjukvårdspersonalen

Hälso- och sjukvårdspersonalen är beroende av varandra och det är viktigt att behandla varandra respektfullt. Nedsättande, förödmjukande eller aggressivt beteende kan leda till att den medvetna närvaron i arbetssituationen minskar, och till att teammedlemmar inte kommunicerar information, bedömningar och risker. Det kan i sin tur leda till allvarliga misstag eller beslut som fattas på ofullständiga grunder. 

Läs mer om samarbete på sidorna Ledarskapet, teamet och individen och En lärande organisation och vårdens subkulturer

Lyssna på en podd om bemötande

I Socialstyrelsens podcast Om bra bemötande – mer än en trivselfråga kan du lyssna på Mats Gustafsson, överläkare inom Psykiatri Psykos på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Diana Bornstein Welff, verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken Sörmland, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Annika von Schmalensée, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet handlar om bemötandets betydelse för tillit, kvalitet och patientsäkerhet och hur man kan arbeta med bemötande samt vilka verktyg som kan stödja arbetet.