Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfaktorer kan påverka patientsäkerheten och det är inte ovanligt att avvikelser i hälso- och sjukvården berör arbetsmiljö, till exempel hög arbetsbelastning.
Arbetsmiljö

Patientsäkerhets- respektive arbetsmiljöområdet regleras av olika lagstiftning men det finns likheter inom främst områdena riskbedömningar, åtgärder, handlingsplaner, utredningar och anmälningar samt årliga uppföljningar.

Att arbeta integrerat med arbetsmiljö och patientsäkerhet förstärker effekten av arbetet.
 

Vägledningen Patientsäkerhet och arbetsmiljö hos SKL

Utmattning kan leda till patientsäkerhetsrisker

Förmågan att lösa problem och hålla parallella arbetsuppgifter i arbetsminnet försämras av stress och utmattning. Utmattning kan vara både fysisk och kognitiv. 
Fysisk utmattning kan uppstå under långa arbetspass eller under nattarbete då kroppen tvingas vara aktiv när man i normala fall sover djupt. 

Kognitiv utmattning kan uppstå när många arbetsuppgifter och spridd information ska hanteras samtidigt, och riskfyllda situationer kan skapas om kommunikationen mellan teammedlemmar inte fungerar som den ska.

Distraktioner eller störningar är riskfaktorer som kan leda till att viktiga steg i en arbetsprocess tappas bort. Det kan till exempel hända om någon ställer en fråga just när en sjuksköterska programmerar en sprutpump för administration av ett läkemedel eller om en överrapportering avbryts av ett telefonsamtal.

Läs om Arbetsmiljöverkets roll på sidan Roller och ansvar.