Risker och vårdskador

Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet i ständig förändring, som är beroende av samspelet mellan människor, teknik och organisation. Riskerna i ett sådant system är många och varierande.
risker


Situationen i vården kan snabbt förändras från ett lugnt läge där du klarar av att ta hand om patienterna på ett optimalt sätt, till ett läge där hela systemet jobbar på gränsen av sin kapacitet och frihetsgraden är låg och handlingsutrymmet litet. Det påverkar förutsättningarna för det dagliga arbetet.

Arbeta riskmedvetet och förebyggande

För att undvika att patienter drabbas av vårdskador måste du som arbetar i vården tänka och arbeta riskmedvetet och förebyggande. Du behöver ligga steget före. Det handlar om att vara beredd på det oväntade, även när allt ser ut att löpa på som planerat.

För att kunna göra det behöver du känna till de vanliga riskerna i hälso- och sjukvården och veta varför de uppkommer. Du måste också veta hur vi tidigt identifierar och hanterar risker, vilka arbetssätt som ger goda resultat och varför avvikelser uppstår.