Centrala lagar och föreskrifter

Det finns många lagar och föreskrifter som styr hälso- och sjukvården. Nedan finns ett urval, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, av några centrala lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården.