Nationella patientsäkerhetsdagen

Den 15 september arrangerade Socialstyrelsen en nationell patientsäkerhetskonferens i Stockholm på temat Agera för säker vård. Temat utgick från den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Syftet med dagen var att skapa en mötesplats där deltagarna kunde ta del av goda exempel från patientsäkerhetsarbetet, nätverka och träffa kollegor.

Konferensen genomfördes i samverkan med aktörer från Nationellt råd för patientsäkerhet och representanter från kommuner och regioner.

Det här innehöll den nationella patientsäkerhetsdagen

Under förmiddagen fick deltagarna lyssna till vad som hänt sedan den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet lanserades år 2020. Deltagarna fick också ta del av goda exempel från hur kommuner och regioner i landet arbetar med att implementera handlingsplanen.

Under eftermiddagen diskuterades ämnen som läkemedelshantering, riskhantering, vårdrelaterade infektioner och säkerhet i primärvården vid parallella seminarier. Säkerhetskulturen, samverkan, kunskap och utbildning i patientsäkerhet, resiliens i praktiken och patientens medverkan är exempel på teman som diskuterades vid rundabordssamtal.

Dagens avslutades med ett panelsamtal som bland annat handlade om om vad som är viktigt att fokusera på för att stärka patientsäkerhetsarbetet framåt. Vid samtalet deltog medlemmar från Nationellt råd för patientsäkerhet. Rådets medlemmar deltog även som utställare under konferensen.

Konferensen gav inspiration till det fortsatta patientsäkerhetsarbetet

Konferensen gav deltagarna möjlighet att byta erfarenheter och få nya tankar och perspektiv på patientsäkerhetsarbetet. De olika exemplen visar hur man kan arbeta vidare utifrån den nationella handlingsplanen och anpassa det nationella till det lokala.

Nationellt råd i patientsäkerhet fick också möjlighet att berätta om sitt uppdrag och nyttan med rådets arbete samt vägen framåt.

Samtidigt visade dagen vad som fortfarande saknas, till exempel forskning inom patientsäkerhet. Det är också tydligt att kommunerna behöver mer stöd från till exempel Socialstyrelsen för att få kraft i patientsäkerhetsarbetet.

Ta del av filmer och presentationer från patientsäkerhetsdagen

För dig som inte kunde delta under konferensen, eller för dig som deltog på konferensen och vill ta del av materialet i efterhand, hittar du både filmer och ppt-presentationer från dagen här.

Film: Nationella handlingsplanen för patientsäkerhet lanserades 2020 – vad har hänt sedan dess? (speltid 25 minuter)

I den här filmen berättar Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen, om vad som hänt sedan den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet lanserades.

Syntolkad version: Nationella handlingsplanen för patientsäkerhet lanserades 2020 – vad har hänt sedan dess?

Film: NSG patientsäkerhet – vägen hit och vidare (speltid 27 minuter)

I den här filmen berättar Charlotta Nelson, ordförande för NSG patientsäkerhet, om NSG patientsäkerhets uppdrag och roll.

Syntolkad version: NSG patientsäkerhet – vägen hit och vidare.

Film: SKR:s nuvarande uppdrag inom patientsäkerhetsområdet (speltid 20 minuter)

I den här filmen berättar Lena Karlsson, samordnare för patientsäkerhetsfrågor på SKR, om SKR:s uppdrag och roll inom patientsäkerhet.

Syntolkad version: SKRs nuvarande uppdrag inom patientsäkerhetsområdet

Film: Agera för säker vård – goda exempel från olika delar av landet (speltid 59 minuter)

Lyssna till hur olika regioner och kommuner agerat för säker vård.

• Tillsammans – Agera för säker vår i Kalmar län

• Nationella handlingsplanen – från analys till systematiskt patientsäkerhetsarbete i Härnösands kommun

• Agera för säker vård i Region Skåne

• Handlingsplanen som utgångspunkt för patientsäkerhetsdialoger och röd tråd i chefsutbildning i patientsäkerhet, Region Västmanland

• Tandvård – en riskfri verksamhet?

Syntolkad version – Agera för säker vård, goda exempel från hela landet

Film: Utmaningar och vägen framåt – panelsamtal (speltid 45 minuter)

I den här filmen samtalar representanter från myndigheter och nationella organisationer om vad de bidrar med för att skapa en god och säker vård.

Medverkande:

• John Ahlberk, generaldirektör, Statens haverikommission.

• Peder Carlsson, avdelningschef, IVO.

• Pelle Gustafson, chefläkare, Löf.

• Mari-Charlotte Stenborn, Patientnämnden Uppsala och representant för landets patientnämnder.

• Urban Nylén, medicinalråd, Socialstyrelsen.

• Moderator: Penilla Gunther, Fokus Patient.

Syntolkad version: Utmaningar och vägen framåt – panelsamtal

Film: Glimtar från nationella patientsäkerhetsdagen (90 sekunder)

Den här filmen ger korta glimtar från den nationella patientsäkerhetsdagen.

Syntolkad version – Glimtar från nationella patientsäkerhetsdagen 2022

Presentationer från dagen

Mer information

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: