Year of the Nurse and the Midwife

Nu uppmärksammar WHO sjuksköterskor och barnmorskor globalt genom kampanjen Year of the Nurse and the Midwife 2020. Kampanjen pågår till april 2021. I Sverige uppmärksammas kampanjen på flera sätt av både myndigheter och organisationer, till exempel genom barnmorskans dag och sjuksköterskans dag.

Sjuksköterskor är den enskilt största yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården globalt. De har en nyckelroll och deras kunskaper och insatser är viktiga för att nå en god och säker vård. Därför har WHO utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år.

Om den internationella kampanjen Nursing Now hos Svensk sjuksköterskeförening

Så uppmärksammas kampanjen Year of the Nurse and the Midwife i Sverige

I Sverige uppmärksammas WHO:s kampanj i sociala medier och på myndigheters och organisationers webbsidor. Det görs genom webinarier som professionsföreningar och fackförbund håller, sjuksköterskedagar, föreläsningar samt stipendier som delas ut. Aktiviteter anordnas både lokalt och nationellt.

Den 5 maj 2020 var det barnmorskans dag och den 12 maj 2020 var det sjuksköterskans dag. Det uppmärksammades bland annat genom sociala medier, föreläsningar och sjuksköterskedagarna 2020.

Barnmorskans dag hos Svenska barnmorskeförbundet

Sjuksköterskedagarna hos Svensk sjuksköterskeförening

Sjuksköterskans och barnmorskans år 2020 hos Vårdförbundet

Nationellt och internationellt arbete som stärker omvårdnadens betydelse

Chief Nurse Officer, CNO, är Sveriges kontaktperson i WHO för frågor om omvårdnad, nyföddhetsvård och reproduktiv hälsa. Rollen är placerad på Socialstyrelsen. I Sverige träffar CNO regelbundet berörda professionsföreningar och fackliga företrädare för att diskutera hur sjuksköterskans och barnmorskans roller kan stärkas och utvecklas och pratar om aktiviteter som pågår på internationell nivå och som berör det svenska arbetet. Ländernas CNO träffas två gånger om året i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland. Vid dessa möten diskuteras prioriterade frågor som rör sjuksköterskans och barnmorskans yrkesutövning. Sedan 2017 finns en Chief Nurse Officer utsedd på WHO och även WHO bjuder in till internationella möten.

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen flera pågående projekt som påverkar och stärker omvårdnaden för patienter inom exempelvis kvinnors hälsa, barn och unga, psykisk ohälsa, patientsäkerhet, vård av äldre och personer med funktionshinder. Läs mer om projekt som påverkar och stärker omvårdnaden för patienter på Socialstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: