Rapportera och anmäla

För att förbättra kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården behöver du som arbetar i vården rapportera händelser som har medfört en vårdskada eller hade kunnat göra det.

Du som arbetar i vården kan lära av det som hänt och undvika att det händer igen, genom att systematiskt rapportera, ta emot och hantera synpunkter, klagomål och avvikelser.

Se patienterna och de närstående som en resurs i arbetet med kvalitet och patientsäkerhet. De ska få möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. De ska också få den information som de behöver om händelsen.

Här kan du läsa om vad som gäller ur två olika perspektiv, på sidorna

 

Lyssna på Socialstyrelsens podd ”Om du inte är nöjd med vården”

I Socialstyrelsens podd Om du inte är nöjd med vården kan du lyssna på hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården från den 1 januari 2018 då nya regler trädde i kraft. Hur fungerar det nya klagomålssystemet och vad är syftet med förändringarna? Lyssna på Agneta Calleberg, jurist på Socialstyrelsen, Åsa Hammar, chefläkare på Danderyds sjukhus och Gunilla Nordström, förvaltningschef på patientnämnden i Region Gävleborg. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.