Rapportera och anmäla

För att förbättra kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården behöver du som arbetar i vården rapportera händelser som har medfört en vårdskada eller hade kunnat göra det.

Du som arbetar i vården kan lära av det som hänt och undvika att det händer igen, genom att systematiskt rapportera, ta emot och hantera synpunkter, klagomål och avvikelser.

Se patienterna och de närstående som en resurs i arbetet med kvalitet och patientsäkerhet. De ska få möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. De ska också få den information som de behöver om händelsen. 

Här kan du läsa om vad som gäller ur två olika perspektiv, på sidorna