Om en patient drabbas

Det behövs både omedelbar och långsiktig hantering när en händelse inträffar som medför en vårdskada eller hade kunnat göra det.
Om en patient drabbas


Påverkan på de inblandade beror på händelsen i sig och på hur den tas om hand. Därför är det viktigt att lyssna på och bekräfta patienten och de närstående. Även personalen behöver bekräftelse och stöd.

Patienter och personal kan uppleva samma händelse på olika sätt men det gemensamma är att alla drabbas. Ledningen har ansvaret för att alla inblandade får det stöd och den information de behöver.

Lyssna på Socialstyrelsens podd om när en patient drabbas

I Socialstyrelsens podcast När en patient drabbas kan du lyssna på Anna, som skadades i vården, läkaren Margareta Danelius och Louise Djurberg, utredare i patientsäkerhet på Socialstyrelsen i ett samtal om hur tilliten kan återskapas efter att en skada har hänt.