Informationsmaterial

Här kan du ladda ner broschyrer och informationsblad och lyssna på Socialstyrelsens poddar om patientsäkerhet.
Informationsmaterial

Broschyrer och informationsblad

Ladda ner broschyren Tillsammans skapar vi en säker vård

Den här broschyren beskriver innehållet på den här webbplatsen. Broschyren finns med tre olika omslag men innehållet är detsamma.

Broschyren Tillsammans skapar vi en säker vård – omslag primärvård och hemsjukvård

Broschyren Tillsammans skapar vi en säker vård – omslag prehospital vård

Broschyren Tillsammans skapar vi en säker vård – omslag sjukhusvård

Ladda ner informationsbladet Ett samlat stöd om patientsäkerhet

Det här informationsbladet beskriver kortfattat innehållet på den här webbplatsen.

Informationsbladet Ett samlat stöd för patientsäkerhet

Poddar

Lyssna på podden "Om du inte är nöjd med vården"

I Socialstyrelsens podd "Om du inte är nöjd med vården" kan du lyssna på hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården från den 1 januari 2018 då nya regler trädde i kraft. Hur fungerar det nya klagomålssystemet och vad är syftet med förändringarna? Lyssna på Agneta Calleberg, jurist på Socialstyrelsen, Åsa Hammar, chefläkare på Danderyds sjukhus och Gunilla Nordström, förvaltningschef på patientnämnden i Region Gävleborg. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

 

Lyssna på en podd om att hantera läkemedel

I Socialstyrelsens podcast Om de nya reglerna för vem som får hantera och ge patienter läkemedel kan du lyssna på Mikael Hoffman, ordförande för Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, Ulla Olsson, tidigare ordförande för Riksföreningen medicinsk ansvariga sjuksköterskor och Lisa van Duin, jurist och projektledare. Samtalet handlar om vad som blir bättre med det nya regelverket och vilka utmaningar som finns.

 

Lyssna på en podd om vårdskador

I Socialstyrelsens podcast Om vårdskador och patientsäkerhet kan du lyssna på Mirjam Ekstedt, forskare i patientsäkerhet, Pelle Gustafson, chefläkare på Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, och Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen. Samtalet handlar om hur säker vården är och hur vi kan minska vårdskadorna.

 

Lyssna på en podd om säkerhetskulturens betydelse

I Socialstyrelsens podcast Om säkerhetskulturens betydelse kan du lyssna på Hans Rutberg, tidigare chefsläkare och tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet som arbetar på Sveriges Kommuner och Landsting med att mäta vårdskador, Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen och Marion Lindh, expert inom patientsäkerhet och tidigare chef och chefsläkare vid Stockholms läns landsting. Samtalet handlar om hur patientsäkerheten påverkas av den säkerhetskultur som råder i hälso- och sjukvården och vilken betydelse ledarskapet har.

 

Lyssna på en podd om när en patient drabbas

I Socialstyrelsens podcast När en patient drabbas kan du lyssna på Anna, som skadades i vården, läkaren Margareta Danelius och Louise Djurberg, utredare i patientsäkerhet på Socialstyrelsen. Samtalet handlar om hur tilliten kan återskapas efter att en skada har hänt.

 

Lyssna på en podd om fallskador

I Socialstyrelsens podcast Om fallolyckor och hur de kan förebyggas kan du lyssna på våra experter Kalle Brandstedt, Johan Fastbom och Inger Mörk. Samtalet handlar om varför är det så många som skadas och dör varje år till följd av en fallolycka, och om hur fallolyckor i vardagen kan förhindras.

Lyssna på en podd om bemötande

I Socialstyrelsens podcast Om bra bemötande – mer än en trivselfråga kan du lyssna på Mats Gustafsson, överläkare inom Psykiatri Psykos på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Diana Bornstein Welff, verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken Sörmland, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Annika von Schmalensée, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet handlar om bemötandets betydelse för tillit, kvalitet och patientsäkerhet och hur man kan arbeta med bemötande samt vilka verktyg som kan stödja arbetet.